Spelar Blackjack Tips – Vinnande och förlorande

Idag verkar blackjack vara ett av de mest populära kortspelen. Detta beror på att spela blackjack är så lätt att lära och spela. Till skillnad från poker har blackjack ingen kombination att minnas.

I blackjack är matchens syfte att få summan av de två korten nära 21. När en person får kort över 21, förlorar han eller hon spelet.

Normalt får en spelare två kort. När spelarna ser sina kort måste de bestämma om de skulle slå eller stå. När en person säger står, betyder det att spelaren tycker att han eller hon är närmare 21 redan. När en spelare säger träffar betyder det att han eller hon fortfarande behöver ytterligare kort för att komma nära 21.

Spelare kan rita så många kort som de vill tills de känner att de är nära 21 redan. En spelare som är närmare 21 vinner. Men det finns människor som har utformat några tips och strategier för att få en kant över de andra spelarna. Det finns tillfällen att dessa tips verkligen kan hjälpa vissa människor att vinna.

Här är en lista med några tips som spelare kan välja att använda dem för att vinna spelet.

1. Om en spelare får 17 eller högre är det alltid bättre att stå och om spelaren har ett tal från 13 till 16 och dealerns kort är 6 eller lägre, skulle det vara bättre att stå. Men om dealern har 7 eller mer, skulle det vara bättre för en spelare att träffa.

Teorin här är att om återförsäljaren visar ett kort på sex eller lägre, kan återförsäljaren ta ett kort, förutsatt att återförsäljarens kort nedåt är tio. Spelarna antar då att återförsäljaren bankar på en bysthand, så de andra spelarna har en tendens att behålla ett lägre kortnummer.

Tumregeln: Spelarna bör alltid anta att återförsäljarens kort är 10.

2. Om en spelare har ess eller 8, skulle det vara bättre att dela upp dem oavsett återförsäljarens visningskort.

3. En spelare bör komma ihåg att inte dela upp 10-talet. Chanserna är att de kanske hamnar ihop.

4. Om dealern visar 4, 5 eller 6, skulle det vara bättre för en spelare att stå på hård 12 eller slå hårt om dealern visar 2, 3, 7 eller högre.

5. För att vinna ska spelarna alltid komma ihåg att inte dela upp fyra, ansikte kort och femmor.

Gambling är faktiskt ett chansspel, men med stor observation är det möjligt att vinna.