Reglerna för Baccarat

Den grundläggande förutsättningen för spelet är att det kommer att finnas en spelare och en bankir som båda kommer att få två kort. Syftet med spelet är att antingen spelaren eller banken ska komma närmare 9 och därmed vinna. För att utarbeta hur många poäng var och en har är enkelt – lägger du samman de två korten och tar bara den slutliga siffran. Alla bildkort och de tio kommer att räknas som noll i baccarat (vilket är orsaken till namnet “baccarat” vilket betyder noll på italienska). Som exempel, om spelaren skulle få en 7 och en 8, blir poängen 5 (den sista siffran på 15 är 5), medan en spelare får en kung och en 6 poäng 6 (6 + 0 = 6).

Det är dock inte så enkelt som detta, eftersom antingen spelaren eller återförsäljaren kan få ett extra kort. Det här låter på liknande sätt som blackjack på vissa sätt, men det är en viktig skillnad här. I baccarat är tilldelningen av ett extra kort inte ett valfritt val där spelaren väljer ett extra kort som kommer när särskilda villkor är uppfyllda.

Innan vi diskuterar dessa villkor bör det noteras att om spelaren eller bankiren får totalt 8 eller 9, anses detta vara en “naturlig” och inga fler kort behandlas. Resultatet är nu förklarat som en “spelarevinst”, “en bankervinst” eller “ett slips” – slipset inträffar när både spelaren och bankiren har samma summan av 8 eller 9.

För det första tittar vi på spelarens ritningsregler.
• Om spelaren får poäng mellan 0 och 5 kommer de att dra ett annat kort. En poäng på 6 eller 7 kommer att se spelarens ställning (som nämnts tidigare kommer ett poäng på 8 eller 9 att se inga fler kort behandlas).
• Om spelaren står med en poäng på 6 eller 7, använder banken nu samma regel som spelaren när han bestämmer sig för att han ska rita ett annat kort. Om spelaren dröjde ett tredje kort bestämmer emellertid banken att han ska rita ett ytterligare kort baserat på följande villkor.
• Om spelare tog en 2 eller 3, drar bankören med 0-4 och står med 5-7.
• Om spelare tog en 4 eller 5, ritar Banker med 0-5 och står med 6-7.
• Om spelare drog en 6 eller 7, ritar Banker med 0-6 och står med 7.
• Om spelare tog 8, drar Banker med 0-2 och står med 3-7.
• Om spelare tog ett ess, 9, 10 eller ansikte-kort, drar bankören med 0-3 och står med 4-7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *