DOWNLOADING OCH INSTALLATION AV ONLINE CASINOS

Nedladdningslänken visas tydligt på hemsidan för alla onlinekasinon. Det visas också på praktiskt taget varje sida på online casino webbplats. När du klickar på hämtningslänken visas en alternativruta på skärmen med knappen Spara fil och Avbryt. Om spelaren hade klickat på nedladdningslänken av misstag kan han avbryta processen genom att klicka på Avbryt-knappen. För att fortsätta med nedladdningen och installationen ska spelaren klicka på knappen Spara fil. Genom att klicka på knappen Spara fil sparar du den körbara filen på hårddisken på spelarens dator. När det är gjort så startar spelaren installationsprocessen närhelst han vill. Vissa programleverantörer ger möjlighet att direkt installera programvaran genom att klicka på knappen Kör i den ovan nämnda alternativrutan. Men den rekommenderade processen är att först spara den körbara filen och sedan köra den.

För att kunna köra den körbara filen måste spelaren dubbelklicka på den sparade ikonen medan den fortfarande är ansluten till Internet. Datorns operativsystem erbjuder en säkerhetsvarning som ger information om programmet som ska installeras. Om mjukvaran är från en ansedd leverantör kommer kompletta detaljer att erbjudas och det kommer att vara säkert att fortsätta. Om säkerhetsvarningen säger “utgivare okänd” kan det vara risk att fortsätta med processen. I så fall kan installationen avbrytas genom att klicka på Avbryt-knappen. Innan installationen påbörjas, kommer spelaren att bli ombedd att acceptera slutanvändarlicensavtalet. Idealt sett ska spelaren få tillgång till avtalet via länken, läsa avtalet, bekräfta acceptans genom att markera kryssrutan och bara fortsätt sedan med installationen. Spelare som är bekant med avtalet kan dock klicka på Install-knappen. Detta innebär uttryckligen att de har godkänt villkoren för slutanvändarlicensavtalet.

När nedladdningen är klar kan spelarna som redan har registrerat sig logga in och börja satsa. Spelare som inte har registrerat måste först fylla den formaliteten. För de flesta mjukvaruleverantörer laddas en minimal uppsättning av spel automatiskt ner i en förutbestämd sekvens. Spelare kan alltid åsidosätta denna sekvens genom att ladda ner deras favoritspel först.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *