Cryptologic Mini Baccarat

Den senaste baccaratvarianter för att komma in i det online kasinospillet är Mini Baccarat från mjukvaruleverantören Cryptologic. Den nya funktionen som introduceras i detta spel är Scorecard. Men innan scorecarden diskuteras i detalj måste några andra kommentarer göras. Reglerna och utbetalningarna för Cryptologic Mini Baccarat är identiska med de andra baccaratvarianterna. Det kallas Mini Baccarat eftersom bara en sektion av baccaratbordet är synligt på skärmen. Detta spelar ingen roll eftersom Cryptologic Mini Baccarat är något sätt att spela en enda hand. Såsom är praxis i Cryptologic bordsspel finns det olika satsningsintervaller tillgängliga och spelaren måste göra detta val först.

Scorecardet behåller sessionens historia och kan aktiveras genom att klicka på knappen Historik som visas på skärmen. Det måste klart förstås att i online-baccarat delas varje ny hand ut från ett komplett kortkort. Den nya handen är inte på något sätt beroende av vad som hänt tidigare och följaktligen kan spårning historia inte användas för att göra förutsägelser ur matematisk eller logisk synvinkel. Baccarat spelare på land kasinon håller emellertid koll på tidigare resultat på scorecards. Argumentet är att det skärper tarmens känsla att de ibland använder sig av att åsidosätta den logiska strategin. Därför har programleverantören Cryptologic infört ett styrkort i sin nya Mini Baccarat-variant. Spelarna är inte skyldiga att göra inlägg. Scorecard uppdateras automatiskt efter varje hand.

Scorecardens huvudsakliga övre del i Cryptologic Mini Baccarat består av ett rutnät. De övre rutorna i rutnätet fylls av B (Banker) och P (Player) i en alternerande sekvens. Om den första handen vunnits av banken justerar rutnätet till att börja med en B, och likaså för spelaren. Om den första handen vunnits av banken kommer en post att ske i första raden under B i första kolumnen. Då så länge som banken vinner eller handbanden kommer inlägg att göras i den kolumnen. Med den första spelarens vinst flyttas inmatningarna till nästa kolumn, som kommer att styras av en P. Sekvensen kommer att gå vidare på detta sätt.

Uppgifterna är färgkodade – blå för Banker, grön för Tie och röd för spelare. Under kolumnen Banker kommer det bara att finnas blå och gröna poster och endast en röd och grön post under en spelarens kolumn. Handvärdena anges även med det vinnande handvärdet som visas först. Om banken får 7 och spelaren får 4 så kommer det att finnas en blå post i en kolumn med rubrik B som kommer att ha siffrorna 7 och 4 i den ordningen. Naturals är speciella handvärden i online-baccarat eftersom de resulterar i automatiska segrar. De får två kortvärden på 8 eller 9. När vinsten sker genom en naturlig är posten oval istället för en kvadrat. Färgkoden förklaras nedanför nätverket för klar referens av Mini Baccarat-spelarna på Cryptologic online-kasinon. Vissa sammanfattande uppgifter finns också under nätet. Detta inkluderar antalet händer som spelas, procenten av Banker vinner, procenten av spelaren vinner, procenten av slipsar och den längsta strejken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *