Caribbean Stud Poker Strategi

I Caribbean Stud Poker måste spelare fatta beslut som hur mycket man satsar på ante satsningen och huruvida man ska satsa på sidobetan eller ej. Det här är beslut som grundar sig på bankrollhantering och riskuppfattning och hanterar inte strategin i kortspelet. Den enda gången spelaren måste fatta ett strategiskt beslut baserat på korten är efter att han har lagt ante-insatsen och sett sin hand och återförsäljarens upp kort. Han måste då bestämma sig för att ringa och placera den extra satsningen eller att vika och erkänna ante satsningen. Lyckligtvis finns mycket tydliga riktlinjer och om spelaren följer dessa kan han inte gå fel på lång sikt.

Det finns tre situationer. Den första är när spelaren måste vikas oberoende av återförsäljarens kort. Den andra är när beslutet att lägga upp eller ringa är baserat på återförsäljarens uppkort. Och den tredje är när spelaren måste ringa oberoende av dealerns kort. Spelaren måste vikas om han inte har handlarens kvalificerade hand, vilket är en hand som åtminstone har en ess och en kung. Det är hög sannolikhet att återförsäljaren kommer att kvalificera sig och om spelaren inte åtminstone kan matcha det är det inte värt att kasta bra pengar efter dåligt.

Den näst bästa situationen för spelaren är att han har en ess och en kung men hans tredje bästa kort är lägre än en jack. I så fall måste spelaren överväga återförsäljarens uppkort innan han fattar ett beslut. Strategin är att om återförsäljarens kort matchar med någon av spelarens kort så ska han ringa, annars borde han lägga sig. Tanken är att när det händer minskar återförsäljarens chans att få ett par och skiftar oddsen till förmån för spelaren.

Det mest problematiska beslutet innebär att spelaren delas ut ett par. När parets rang är större än rangordningen för återförsäljarens uppkort förväntas spelaren vinna mest av tiden. Men när parets rang är mindre än rangordningen för återförsäljarens uppkort så kommer spelaren att förlora i längden. Därför vika många spelare i denna situation. Men vikning innebär att ge upp den ante satsningen som redan har placerats. Matematiska beräkningar visar att förlusterna i samband med att spela är mindre än de förluster som uppstår genom att ge upp den ante satsningen och det rätta beslutet är att ringa ens i det här fallet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *